Menu
O Pracowniczych Planach Kapitałowych na Giełdzie

O Pracowniczych Planach Kapitałowych na Giełdzie – polecam konferencję

Pełny tytuł konferencji jest znacznie dłuższy i stanowi zarazem najkrótsze streszczenie jej tematyki: „Pracownicze Plany Kapitałowe – Długoterminowe oszczędzanie Polaków, rola partnerów społecznych i rynku kapitałowego w procesie zmiany”. Organizatorem konferencji jest Giełda Papierów Wartościowych (wraz z Fundacją GPW), w której siedzibie, w najbardziej znanej giełdowej sali, Sali Notowań, konferencja się odbędzie. Tej z dzwonem, gdzie ponad głowami uczestników konferencji chodzą wycieczki. Patronem merytorycznym jest Polski Fundusz Rozwoju, którego prezes, Paweł Borys, przedstawi koncepcję Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wystartują w przyszłym roku w największych firmach (kryterium jest tu liczba pracowników), w kolejnych latach mają do nich dołączać mniejsze. Pierwszy z paneli poświęcony będzie temu, jak zachęcić do jak najbardziej masowego w nich uczestnictwa, bo to warunek ich powodzenia. Uczestniczyć w nim będą też związkowcy. Drugi można powiedzieć będzie poświęcony… temu samemu, ale z nieco innego punktu widzenia, mowa będzie o roli instytucji obsługujących te plany i rynku kapitałowym, a jako uczestników panelu zaproszono pięciu prezesów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz prezesa reprezentującej je Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (czasem warto rozwinąć skróty).

Rafał Korzeniewski

poniedziałek 3 grudnia, godzina 10.00 – 14.30

Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4

Sala Notowań

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagane wcześniejsze wypełnienie formularza online (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.