Menu

Nowe możliwości unijnego wsparcia dla firm

W ostatnim czasie podpisano umowy dla trzech nowych projektów pozakonkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Wartość unijnego dofinansowania na ich realizację przekracza 1,36 mld zł. Umożliwiają one wsparcie funduszy venture capital inwestujących w startupy, udzielanie gwarancji kredytowych dla MŚP i komercjalizację wyników prac B+R.
Największy z podpisanych projektów ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu Start in Poland. Polega on na utworzeniu funduszu funduszy, który za pośrednictwem funduszy venture capital i angażując środki prywatne będzie inwestował w najlepsze start-upy w początkowej fazie ich rozwoju. Wsparcie w wysokości ok. 500 tys. zł będzie mogło otrzymać ok. 1100 początkujących firm. To instrument, którego brakowało na polskim rynku – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Starter dla start-upów
„Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter FIZ na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw” – projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z TFI BGK oraz Polskim Funduszem Rozwoju. To jeden z kluczowych elementów programu Start in Poland.
W ramach projektu wybrani zostaną pośrednicy – fundusze VC, do których będą się mogły zgłaszać startupy lub osoby mające pomysł na nowy produkt, technologię, nowe rozwiązanie, które ma szanse na rynku. Konkurs zostanie ogłoszony przez PFR w połowie grudnia br. Informacje na temat pośredników, którzy zostaną wybrani w konkursie i do których będzie można kierować się ze swoim pomysłem, zostaną opublikowane na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju w pierwszym kwartale przyszłego roku. Więcej na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju http://www.pfrventures.pl/
Wartość projektu: 920,4 mln zł, dofinansowanie: 782,3 mln zł; okres realizacji: IV kwartał 2016 – IV kwartał 2023

Gwarancje na kredyty dla MŚP
„Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego Wsparcia Innowacyjnych Przedsiębiorstw” – projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał gwarancji na kredyty dla innowacyjnych małych i średnich firm. Projekt jest kontynuacją podobnego instrumentu realizowanego już przez BGK ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka. BGK nawiąże współpracę z bankami, które w całym kraju będą udzielać kredytów dla małych i średnich innowacyjnych firm. Poprzez banki kredytobiorcy otrzymają ofertę gwarancji – bezpłatnych, na okres do 20 lat, o wartości do 10 mln zł i do 80% wartości kredytu. Więcej informacji na temat gwarancji można będzie uzyskać na stronie BGK oraz w bankach kredytujących od I połowy przyszłego roku.Wartość projektu: 643,1 mln zł, dofinansowanie: 525 mln zł; okres realizacji: IV kwartał 2016 – IV kwartał 2023.

Komercjalizacja badań naukowych
„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” – to projekt realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakontraktowana i uruchomiona została pierwsza część projektu: Inkubatory Innowacyjności +, w ramach której Ministerstwo Nauki organizuje konkurs dla centrów transferu technologii i spółek celowych na przygotowanie do wdrożenia i komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, które są prowadzone na uczelniach. Dzięki realizacji projektu osiągnięte mają zostać konkretne efekty związane z komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych na uczelniach i w instytutach badawczych. Zgodnie z założeniami powstanie ok. 20 spółek spin-off, a centra transferu i inkubatory nawiążą współpracę z 250 firmami. Na stronie Ministerstwa Nauki został już ogłoszony konkurs dla inkubatorów: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/inkubator-innowacyjnosci-plus.html Wartość projektu i dofinansowanie: 55,09 mln zł; okres realizacji: I kwartał 2016 – II kwartał 2019

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, grudzień 2016 r.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.