Menu

Forum Ekonomiczne tak, ale już nie w Krynicy

Organizatorzy Forum Ekonomicznego zdecydowali, że po 28 latach najważniejszy polski kongres gospodarczy opuszcza Krynicę Zdrój. Trwa przetarg, który ma wyłonić nowych partnerów i nową lokalizację Kongresu. Największe szanse jak do tej pory ma Województwo Dolnośląskie z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami. 

red. Agnieszka Majcher

W oficjalnym komunikacie Instytut Studiów Wschodnich podaje:

„Forum Ekonomiczne od 1992 roku organizowane było nieprzerwanie w Krynicy. Jednak wieloletnia umowa o współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego podpisana przez organizatorów Forum z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój wygasła w tym roku. W związku z tym Instytut Studiów Wschodnich wystąpił z zapytaniem ofertowym do:
• Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich,
• Województwa Dolnośląskiego, Miasta Karpacz,
• Województwa Małopolskiego, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój,
• Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem
na jakich warunkach ww. partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości.

W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: Województwa Dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami , Województwa Małopolskiego z Krynicą Zdrój, Województwa Wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi , Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem. Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości.
Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do dnia 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów na którego czele stoi Województwo Dolnośląskie. W przypadku niepowodzenia negocjacji z Województwem Dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich deklaruje gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP, które zgłosiły bardzo atrakcyjną i profesjonalną ofertę. Niestety komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa Małopolskiego z Krynicą i Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone. „

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.