Menu

Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. nowym Prezesem Zarządu ACCIS

Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. nowym Prezesem Zarządu ACCIS międzynarodowego stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

12 maja 2020 r. podczas corocznego Walnego Zgromadzenia Ogólnego ACCIS, wybrano zdalnie nowy skład Zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu ACCIS objął dr Mariusz Cholewa. Prezes Zarządu BIK – największej bazy informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, obie funkcje będzie piastował równolegle.

 ACCIS reprezentuje największą grupę biur informacji kredytowej na świecie, zrzesza 42 rejestry kredytowe działające w 28 krajach europejskich oraz 8 instytucji stowarzyszonych z innych kontynentów.

Nowy prezes Zarządu ACCIS, dr Mariusz Cholewa, posiada bogate doświadczenie akademickie i menedżerskie w sektorze bankowości. Od 2013 r. jest prezesem Zarządu Biura Informacji Kredytowej, a jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, od 2017 r. sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu ACCIS.

Obejmując stanowisko Prezesa Zarządu ACCIS, dr Mariusz Cholewa będzie wzmacniał rolę stowarzyszenia w szeroko rozumianym obszarze wykorzystania danych. Jednym z priorytetów nowego Prezesa będzie poszerzanie składu stowarzyszenia i otwartość na współpracę z podmiotami i instytucjami, które wniosą nowe kompetencje istotne dla oceny wiarygodności finansowej. Celem tych działań będzie ugruntowanie znaczenia ACCIS w branży wymiany informacji i analizy danych, która zwłaszcza w obecnych czasach nabiera szczególnej wagi.

– Jestem zaszczycony, a zarazem pełny pozytywnej energii, obejmując wyzwanie zarządzania tak wyjątkowym i poważanym stowarzyszeniem, jakim jest ACCIS – powiedział dr Mariusz Cholewa, w dniu nominacji na szefa ACCIS, stowarzyszenia reprezentującego największą grupę biur informacji kredytowej na świecie.

– Moją ambicją jest, by branża rejestrów kredytowych i wymiany informacji zrobiła krok na przód. To niezwykle istotne zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach. Jestem przekonany, że jednym kluczowych kierunków rozwoju ACCIS jest poszerzenie grona członków o firmy, które zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem i analizowaniem wszelkich danych, istotnych dla oceny wiarygodności finansowej.

– Będziemy jeszcze bardziej skupiać się na dostarczaniu wartości dodanej zarówno dla członków ACCIS jak i całej branży, w duchu innowacyjności i zaufania – wartości, które są dla mnie kluczowe, również z perspektywy zarządzania, a jednocześnie stanowią podstawę kultury organizacyjnej naszego międzynarodowego Stowarzyszenia – dodał nowy Prezes ACCIS. 

***

 ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers)

To stowarzyszenie zrzeszające rejestry kredytowe, które powstało w 1990 roku w Dublinie. W listopadzie 2006 r. zostało zarejestrowane jako międzynarodowe stowarzyszenie non – profit. Rejestracja nastąpiła  na mocy prawa belgijskiego i zrzesza 42 rejestry kredytowe.  Działają w 29 krajach europejskich oraz 8 instytucji ze wszystkich innych kontynentów. ACCIS reprezentuje największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Do najważniejszych zadań ACCIS należą:

  • reprezentowanie, promowanie i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, w szczególności w odniesieniu do spraw międzynarodowych i kwestii wynikających z regulacji wprowadzanych w ramach Wspólnoty Europejskiej,
  • informowanie członków o sprawach, które ich dotyczą, w tym o praktykach innych biur informacji,
  • koordynacja wspólnych projektów,
  • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy rejestrami kredytowymi.

Organem decyzyjnym formułującym ogólne zasady polityki i działalności Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne. Organem wykonawczym jest Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu. W tym roku Zgromadzenie Ogólne odbyło się 12 maja 2020 r. w formule zdalnej, ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19.

Red. Agnieszka Majcher

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.