Menu

Dłużnicy alimentacyjni winni są swoim podopiecznym prawie 11,5 mld zł!

Od zmian zaostrzających prawo alimentacyjne i zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch ostatnich miesiącach 2017 r. , w styczniu i lutym br. liczba opiekunów niepłacących na dzieci i zgłaszanych do Rejestru BIG InfoMonitor wzrosła o 3 477 osób. 

Jak pokazują ostatnie dane zgromadzone w bazie BIG InfoMonitor, w Polsce zasądzonych alimentów nie płaci 314 064 opiekunów. W sumie długi alimentacyjne wynoszą już prawie 11,5 mld zł, co stanowi ponad 29 proc. wszystkich zaległości Polaków odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Większą wartość niż długi alimentacyjne wpisywane przez gminy, mają jedynie kwoty przekazywane przez firmy pożyczkowe i banki, długi dochodzone wyrokiem sądowym, oraz zgłaszane przez operatorów telekomunikacyjnych. W tych zaległościach dłużnicy alimentacyjni też maja swój udział, bo niemal połowa z nich nie płaci nie tylko dzieciom, ale również bankom oraz innym firmom i instytucjom.

W zeszłym roku w statystykach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wyraźnie dostrzegaliśmy wpływ zaostrzenia prawa wymierzonego w dłużników alimentacyjnych.  Najpierw swoje zrobiło nagłośnienie związane z wejściem w życie znowelizowanego kodeksu karnego, który pozwala za równowartość trzech miesięcznych świadczeń ograniczyć wolność niesolidnego rodzica, a po kilku miesiącach obawa, że można narazić się na ograniczenie wolności – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Od tego roku zarówno liczba dłużników jak i  zaległości alimentacyjne znów rosną. Dłużnicy oswoili  się trochę z sytuacją, a jednocześnie od tego roku informacje do naszej bazy zaczęło dopisywać 46 nowych gmin.

Jak na razie nie widać też aby sądy były tak restrykcyjne jak pozwala im na to prawo. Rzadko słychać o ograniczeniu wolności niepłacących alimenty. Mimo tak niskiego bezrobocia sędziowie wciąż wierzą, że rodzic jest bezrobotny i cały czas nie może znaleźć zatrudnienia. Wymiar sprawiedliwości coraz chętniej decyduje się natomiast kierować dłużników alimentacyjnych do prac publicznych oraz prac społecznych np. 8 godzin w miesiącu. Na tym drugim wyroku niealimentowane dzieci zupełnie jednak nie korzystają, trudno też mówić o szczególnej dokuczliwości dla niepłacącego  – mówi Katarzyna Tatar, wiceprezes stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty.

Kolosalne długi

Średnio niesolidny rodzic wyłącznie na rzecz dziecka zalega ze spłatą  36,4 tys. zł. Najczęściej jest to  ojciec dziecka, bo –  95 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych to panowie. Do ojców należą też największe długi, rekordzista  opiekun z Mazowsza –  zgromadził prawie 668 tys. zł zaległych alimentów.

Na przyrost liczby dłużników w bazie BIG InfoMonitor wpływa również większa aktywność ośrodków gmin przekazujących informacje o zaległościach  alimentacyjnych osób w poszczególnych regionach. W zeszłym roku, gmin k wpisujących dłużników do BIG InfoMonitor przybyło 109, a przez dwa miesiące tego roku 46.  Gminy, które wyręczają rodziców i wypłacają za nich świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, już od połowy 2015 r. zostały prawnie zobowiązane do przekazywania informacji o niesolidnych rodzicach do wszystkich BIG-ów w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie płacą głównie ojcowie

Niezmiennie, najwięcej dłużników alimentacyjnych jest między 35 a 44 rokiem życia i to zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn oraz w wieku 45-54 lat. Ww obu przypadkach odnotowano nieznaczny wzrost w porównaniu z danymi z końca 2017. Minimalny wzrost kobiet niepłacących alimentów pojawił się w wieku 18-24 lat (z 161 do 163), przy jednoczesnym spadku mężczyzn ( z 2 438 do 2 411) oraz  w wieku 25-34 lat, gdzie także przybyło kobiet ( z 3 002 do 3 063). Liczba kobiet niepłacących alimenty zmniejszyła się z kolei powyżej 65 lat z 41 do 37. Panów przybywa nieznacznie w każdym z pozostałych niewymienionych przedziałów wiekowych.

 

 

Średni dług alimentacyjny przypadający na osobę

Średnia wartość zadłużenia alimentacyjnego przypadająca na osobę wynosi obecnie 36 473 zł. Od danych z końca grudnia 2017 wzrosła o 523 zł. W województwie lubelskim przekroczyła 40 tys. zł na osobę, tym samym znacznie przewyższając średnią dla kraju. Najniższa średnia wartość zobowiązań alimentacyjnych przypada na Śląsku – 33 250 zł.

AS/BIG Infomonitor

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.